CENTRUM OGRODNICZE „POD STRZEMIĘCINEM” KATARZYNA GRĘDA