Nawożenie roślin

Roślina do prawidłowego rozwoju potrzebuje przede wszystkim wody, słońca oraz składników odżywczych.

Zapewnienie tych trzech podstawowych czynników w ilości zgodnej z wymaganiami danego gatunku to już połowa sukcesu.

Dlatego właśnie najistotniejszym elementem projektowania zieleni jest dobór gatunkowy zgodny z zasobami siedliska.

Przed przystąpieniem do projektowania ogrodu zawsze warto wykonać badanie gleby, dzięki któremu dowiemy się jakie jest jej pH, a także zawartość podstawowych składników pokarmowych. Możliwe jest także „odczytanie” właściwości glebowych na podstawie obserwacji roślinności rodzimej. Wymaga to wprawnego oka oraz wiedzy, a wynik obserwacji jest jedynie szacunkowy.

Rośliny ozdobne ze swej natury są bardziej wymagające od rodzimych gatunków. Dlatego w ich przypadku nie obejdzie się bez dodatkowego zasilania nawozami. Istnieją gatunki szczególnie „żarłoczne” jak np. słonecznik szorstki, a także większość roślin balkonowych. Wynika to z potrzeby zbudowania dużej ilości zielonej masy w krótkim czasie.

Podstawowym podziałem nawozów jest rozróżnienie nawozów na organiczne i mineralne. Wśród organicznych znajdują się nawozy pochodzenia naturalnego: obornik, gnojówka i gnojowica oraz pomiot ptasi. Są to głównie przede wszystkim nawozy bogate w azot. Należy także wspomnieć o bardzo dobrym nawozie naturalnym – biohumusie, który jest produktem opartym na bazie odchodów dżdżownic kalifornijskich. Nawóz ten dostarcza wielu składników mineralnych, a przy tym jest wydajny i ekologiczny.

Nawożenie mineralne to przede wszystkim nawozy sztuczne. Działają dużo szybciej od nawozów organicznych, najczęściej są łatwo przyswajalne przez rośliny i komponowane pod konkretne gatunki (np. rododendrony). Centra ogrodnicze zawierają bogatą ofertę tego typu nawozów. Wśród nich są także nawozy pochodzenia naturalnego: głównie nawozy wapniowe pochodzące od mączki dolomitowej, skał wapiennych. Większość nawozów azotowych oraz wieloskładnikowych należy stosować w terminie od IV do VII. W przypadku zasilania środkami długo działającymi, stosowanymi raz do roku – termin przypada na IV, a w ciągu sezonu wegetacyjnego poszczególne składniki są stopniowo uwalniane do gleby. W przypadku dokarmiania nawozami azotowymi dłużej niż zalecany termin, rośliny mogą mieć problemy z zimowaniem – ciągłe stymulowanie wzrostu powoduje nadmierne wybiegnięcie roślin i zahamowanie procesów przystosowujących do kresu spoczynku. W przypadku jesiennego zasilania roślin główną rolę odgrywają nawozy potasowe, fosforowe i wapniowe, które odpowiadają za transport substancji w roślinie oraz ogólną zdolność zimowania. Termin stosowania przypada na okres od VIII do IX.

Przystępując do nawożenia roślin należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Na intensywność nawożenia ma wpływ jakość gleby. W przypadku gleb ciężkich, gliniastych, zasilanie może być stosowane rzadziej niż na glebach piaszczystych, ale powinno zawierać trochę większą dawkę. Wynika to ze stopnia wypłukiwania substancji z podłoża. Gleby piaszczyste łatwo ulegają wymywaniu, a co za tym idzie substancje odżywcze szybko przemieszczają się w głębsze warstwy gleby.

Nawóz należy dawkować w pewnym oddaleniu od pnia (lub łodygi). Za przyswajanie substancji odżywczych odpowiada strefa włośnikowa korzeni, a ta znajduje się mniej więcej na granicy średnicy korony danej rośliny. Jeżeli nawóz umieścimy tuż przy pniu, będzie on trudniej dostępny dla korzeni. Gdy zdecydowaliśmy się na zastosowanie nawozów granulowanych to zaraz po aplikacji roślinę należy podlać. Stosując nawozy należy się wystrzegać za dużych dawek – nie jest to korzystne z punku widzenia ekonomicznego (w końcu zużywamy za dużo materiału), jak i praktycznego. Większość substancji nie jest przyswajana przez roślinę od razu – jej nadmiar zostaje wypłukany do głębszych warstw gleby i niekorzystnie wpływa na środowisko przyczyniając się do eutrofizacji wód, zakwaszenia i skażenia gleby. Zbyt duża dawka może się okazać śmiertelna dla poszczególnych okazów – w takim przypadku dochodzi do przenawożenia, a roślina zamiera. Należy tu zaznaczyć, że przestrzeganie dawkowania dotyczy nie tylko stosowania nawozów sztucznych, także te pochodzenia naturalnego mają swoje określone normy, których należy przestrzegać.

Nawożenie to jeden z ważniejszych zabiegów wpływających na kondycję i wygląd rośliny. Jednak wymaga racjonalnego i właściwego zastosowania. W przypadku nieracjonalnego użytkowania może przynieść tylko szkody, a nie korzyści dla estetyki ogrodu.