Kontakt z nami

Adres siedziby:
CEMEX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
Adres pakowni kruszyw:
ul. Zielona 10
42-350 Rzeniszów
Kontakt do Centrum Obsługi Klienta:
tel. 800 700 077